HRnavi JSC
Join Us
List
  • VYSA
  • HRnavi
  • Career
  • Tin tức chung
  • Kỹ năng người tìm việc
  • Hoạt động truyền thông
  • Đào tạo

Hội thảo: ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO, BẠN CHỌN NGHỀ GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG?

Mục đích lớn nhất của bạn khi đi làm là gì? KHỞI NGHIỆP hay SỰ THĂNG TIẾN? Bất kể câu trả lời như thế nào thì mục tiêu cuối cùng vẫn là TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO! Nếu đây là băn khoăn của bạn, hãy đến cùng chia sẻ với chúng tôi: “ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO, BẠN CHỌN NGHỀ GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG?”
Đào tạo
2015-05-22 17:01:22
Hội thảo: ĐỂ TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO, BẠN CHỌN NGHỀ GÌ ĐỂ THÀNH CÔNG?