HRnavi JSC
Join Us
List
  • VYSA
  • HRnavi
  • Career
  • Tin tức chung
  • Kỹ năng người tìm việc
  • Hoạt động truyền thông
  • Đào tạo
Tìm kiếm với từ khóa "tu khoa:toan-cau-hoa"
Tìm thấy 1 kết quả

Nhân sự cao cấp trên xu hướng bản địa hóa doanh nghiệp nước ngoài

Một nhu cầu rất thiết yếu của công ty nước ngoài tại Việt Nam đặc biệt công ty Nhật là phải bản địa hóa doanh nghiệp của họ. Bản địa hóa sẽ giúp doanh nghiệp linh động hơn, tăng doanh thu, giảm số lượng lãnh đạo người nước ngoài, giảm chi phí. Tuy nhiên nhân tài như lá mùa thu, làm thế nào để đào tạo được nhân tố lãnh đạo là một bài toán khó cho doanh nghiệp nước ngoài.

VYSA
2013-03-05 15:27:58
Nhân sự cao cấp trên xu hướng bản địa hóa doanh nghiệp nước ngoài