HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Trợ lý phòng hành chính nhân sự [5212]

Advice from consultant

advice from consultant
Le Hai Yen (84) 905 869 669
Công ty xây dựng hàng đầu của Nhật.
Bạn dẽ được dạy từ A --> Z tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hành chính nhân sự.
Job title Trợ lý phòng hành chính nhân sự
Major Human Resource / Administrator, Secretary/Assistant
Position New staff/Internship
Last Education College
Year of Experienced không yêu cầu
Job Description Làm các công việc liên quan đến hành chính nhân sự nội bộ.
Vd : Hỗ trợ tuyển dụng, hỗ trợ chấm công cho nhân viên,
Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Age From 22 to 30
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Workable)
Skill - Có thể giao tiếp khá bằng tiếng anh - Không quá yêu cầu về bằng cấp , chỉ cần nhiệt tình chịu khó
ưu tiên các bạn có thêm tiếng Nhật
Certificate
Salary (Gross) 400 USD ~ 500 USD
Bonus 1 năm 1 lần
Insurance Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Allowance Các chế độ đãi ngọ khác theo quy định của công ty như
- Du lịch hàng năm
- Trợ cấp chuyên cần
- Trợ cấp xăng xe
- Trợ cấp chuyên môn ...
VV
Pick up Bus No
Working hours 8:00~17;00
Workplace Ha Noi
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 1
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Le Hai Yen
  • (84) 905 869 669
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office