HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook

General Accountant

Job title General Accountant
Major
Position
Last Education University
Year of Experienced 2yrs
Job Description - Cập nhật mới các quy định pháp luật về kế toán Việt Nam
- Chịu trách nghiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác
- Chịu trách nhiệm về báo cáo thuế
- Chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và bảng dự toán ngân sách quí.
Age
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language Japanese (Native)
Skill
Certificate
Salary (Gross) Negotiation
Bonus
Insurance Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
Commute Allowance No
Other Allowance
Pick up Bus No
Working hours Monday - Friday: From 8:00 To 16:00
Workplace Ho Chi Minh
Start working date As soon as possible
Probation periods 30 day(s)
Number of candidates 2
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office