HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Legal Manager [4021]

Advice from consultant

advice from consultant
Tran Vu Hoai Phuong (+84)0909 011 365
– Cơ hội được nâng cao các skill và học hỏi nhiều thứ từ công ty Holding quy mô lớn tại VN.
– Con đường sự nghiêp phát triển mạnh mẽ và nhiều thăng tiến hơn trong tương lai.
– Được sử dụng ngoại ngữ hằng ngày, phát huy thế mạnh vốn có và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Là nơi đáng để cam kết và phát triển lâu dài.
Job title Legal Manager
Major Lawyer/ Paralegal
Position Team Leader / Supervisor
Last Education University
Year of Experienced từ 5 năm trở lên
Job Description Chủ động xử lý và tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo và các Phòng/Ban trong Công ty các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.
Tư vấn, soát xét, soạn thảo tài liệu, văn bản, hợp đồng… liên quan đến các hoạt động của Công ty theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng, tài liệu…do Công ty ban hành, ký kết.
Phân tích các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty và đề xuất giải pháp cho Ban Lãnh đạo.
Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Phòng để triển khai nhiệm vụ được giao.
Tổ chức thực hiện, phân công công việc, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ chuyên môn thực hiện công việc.
Giám sát, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động chuyên môn của Phòng Pháp chế.
Liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, bên thứ ba để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng, xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động.
Phân tích tình huống, đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện với bên thứ ba (nếu có), tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của Công ty.
Age
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Business)
Skill Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tối thiểu 7 năm kinh nghiệm thực hành luật Chuyên sâu về lĩnh vực luật tư vấn doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, hợp đồng, kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng, thương mại ... Cẩn thận, trung th
Certificate
Salary (Gross)
Bonus
Insurance
Commute Allowance No
Other Allowance
Other welfare Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định nhà nước
Và các chế độ phụ cấp khác theo qui định của công ty
Pick up Bus No
Working hours T2-T6
Workplace Ho Chi Minh
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 1
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Tran Vu Hoai Phuong
  • (+84)0909 011 365
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office