HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Manager Assistant [4742]

Advice from consultant

advice from consultant
Duong Thi Ha (84) 355 488 471
Lương thưởng xứng đáng với năng lực
Job title Manager Assistant
Major Secretary/Assistant
Position New staff/Internship
Last Education
Year of Experienced không yêu cầu
Job Description Hỗ trợ cho trưởng phòng về các nghiệp vụ
+ Kế toán
+ Nhân sự
+ Tuyển dụng
- Làm theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Age From 22 to 30
Sex Female
Nationality Vietnamese
Language English (Workable) or Japanese (Communication)
Skill Ngoại ngữ tiếng anh trung cấp trở lên hoặc tiếng Nhật N3 trở lên Nhanh nhẹn trung thực
Certificate
Salary (Gross) 550 USD ~ 600 USD
Bonus 1 năm 1 lần
Insurance Được đóng toàn bộ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Allowance các trợ cấp khác theo quy định của công ty
Pick up Bus No
Working hours 8:00-17:00
Workplace Hung Yen
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 1
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Duong Thi Ha
  • (84) 355 488 471
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office