PRIVACY POLICY

HRnavi.com, dưới đây gọi là Website HRnavi cam kết tôn trọng và bảo vệ các thông tin cá nhân trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website tuyển dụng HRnavi. Việc truy cập và sử dụng website HRnavi của bạn được chúng tôi mặc định hiểu rằng bạn đã chính thức chấp thuận các điều khoản trong chính sách Bảo mật này của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của người sử dụng

HRnavi.com tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin đặc trưng khác nhằm mục đích nhận biết và hỗ trợ người sử dụng website HRnavi. Nếu bạn chỉ truy cập vào website HRnavi, chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ có yêu cầu đăng ký cá nhân trên website HRnavi, bạn phải thực hiện quy trình đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin với mục đích đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và cho mục đích thương mại của chúng tôi khi cần trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ quyền riêng tư của pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập và sử dụng website HRnavi như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, hệ điều hành, thời gian truy cập website, và các thông tin có tính chất mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân để thực hiện các mục đích đã nêu.

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ với mục đích tạo dữ liệu nền tảng để phục vụ bạn tốt hơn khi bạn sử dụng dịch vụ trên hệ thống website HRnavi. Thông tin cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ với đối tác thứ ba khi có sự đồng ý của bạn trong trường hợp đối tác ấy có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi mà bạn đang sử dụng.. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác không liên quan khi chưa nhận được sự chấp thuận của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cá nhân, tổ chức khác khi được pháp luật cho phép hoặc bắt buộc. Dữ liệu khách hàng của website HRnavi có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại hợp pháp của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Cookies

Cookies là những tập tin nhỏ được truyền tải từ hệ thống về máy tính của bạn để ghi chép các hoạt động của bạn, các mục bạn thường truy cập trên website HRnavi để lần sau khi bạn ghé thăm website, hệ thống sẽ xử lý nhanh chóng và tiện lợi hơn cho bạn.

Trong trang Website của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của các cá nhân, đơn vị khác, và những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn mà HRnavi không có quyền can thiệp . Hầu hết các trình duyệt đều mặc định chế độ tự động nhận cookies .Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, bạn có thể điều chỉnh trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có thiết lập sẵn các ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Bản cũng vui lòng lưu ý rằng cho dù, bạn tự xoá bỏ các thông tin, chúng tôi vẫn có thể phục hồi chúng từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong trường hợp cần để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website HRnavi.

Điều khoản thay đổi

Các điều khoản trong Quy định bảo mật này sẽ có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn vui lòng thường xuyên đọc để xác nhận thông tin mới nếu cần. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi trong website HRnavi, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail: . Khi bạn tiếp tục sử dụng website HRnavi nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận mọi thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.