HRnavi JSC
Join Us

Nhanh chóng

Với Nhanh-Nhanh, nhà tuyển dụng có thể giảm tối đa thời gian tuyển dụng bằng cách hoàn toàn chủ động tìm kiếm ứng viên phù hợp trong danh sách các ứng viên có nhu cầu chuyển việc, đã được phỏng vấn và đánh giá bởi HRnavi.

Chất lượng

Bằng việc chủ động tìm kiếm trong danh sách ứng viên Nhanh-Nhanh, nhà tuyển dụng có thể chọn các ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu tuyển dụng đặc thù của công ty. Không headhunter nào có thể hiểu nhu cầu tuyển dụng bằng chính nhà tuyển dụng. Phần đánh giá của HRnavi giúp nhà tuyển dụng lựa chọn ứng viên chính xác hơn.

Tiết kiệm

Nhà tuyển dụng không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho đến khi tuyển dụng thành công. Khi tuyển dụng thành công, nhà tuyển dụng chỉ phải trả phí giới thiệu ứng viên với mức phí thấp nhất thị trường.

Tuyển nhân tài nhanh chóng bằng 4 bước đơn giản

Tìm kiếm ứng viên

Nhập các tiêu chí cần phải có ở ứng viên mong muốn (ngành nghề, nơi làm việc, kinh nghiệm, mức lương ... ) và nhấn nút tìm kiếm để tìm kiếm các ứng viên phù hợp. Thêm hoặc thay đổi các tiêu chí tìm kiếm khi danh sách kết quả không phù hợp.

Yêu cầu ứng viên phù hợp

Đọc thông tin và đánh giá của HRnavi về các ứng viên, chọn các ứng viên mong muốn phỏng vấn, sau đó nhấn nút yêu cầu để nhận CV của các ứng viên này.

Nhận thông tin ứng viên

Sau khi nhận được yêu cầu các ứng viên, HRnavi sẽ liên lạc và gửi CV của các ứng viên phù hợp.

Trả phí khi tuyển dụng thành công

Trả phí cho HRnavi sau khi tuyển dụng thành công ứng viên. Nhà tuyển dụng không phải trả bất kỳ khoản phí nào nếu không tuyển dụng thành công ứng viên.