TERMS OF USE

Xin hãy đọc cẩn thận các điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập HRnavi.com (dưới đây gọi là website HRnavi). Việc bạn truy nhập và sử dụng website HRnavi sẽ mặc nhiên xác lập việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Bản thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập website HRnavi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: .

Website HRnavi là trang tư vấn việc làm, nhân sự trực tuyến. Người tìm việc có thể tạo hồ sơ hay trao đổi với đội ngũ tư vấn viên của HRnavi để tìm được công việc phù hợp. Nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu tuyển dụng hay trao đổi những vấn đề về nhân sự với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm của HRnavi. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm tạo ra những sự kết hợp thành công nhất giữa nhà tuyển dụng tiềm năng và ứng viên giàu năng lực.

Tất cả các dịch vụ được cung cấp trên website HRnavi được quản lý bởi công ty iGlocal Resource, với máy chủ đươc đặt và xử lý tại Nhật Bản.

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng website HRnavi nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Bản quy định bảo mật có đăng trên website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng này, xin đừng truy cập vào website HRnavi. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của website HRnavi, xin vui lòng tuân thủ theo những quy trình mà chúng tôi đã thiết lập sẵn.

2. Dịch vụ và các hành động cấm trên Website

Dịch vụ và thông tin trên Website HRnavi
Công ty TNHH Nguồn lực iGlocal (iGlocal Resource Co., Ltd.) là chủ sở hữu các nội dung trên website HRnavi, bản quyền và tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của iGlocal Resource Co., Ltd. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của iGlocal Resource Co., Ltd. Ngoài ra, iGlocal Resource Co., Ltd là chủ sở hữu của thương hiệu “HRnavi”, logo và tên miền “HRnavi.com”, người sử dụng không được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của iGlocal Resource Co., Ltd.

Hành vi cấm

Để bảo vệ website HRnavi hoạt động hiệu quả, chúng tôi quy định nghiêm cấm những hành động sau đây:
1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của website HRnavi.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.
5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
6) Hành động tạo các tác vụ giả nhằm quấy phá hệ thống như tải hình ảnh liên tục, đăng ký tài khoản hàng loạt, hoặc các hành vi tương tự.
7) Hành động mạo nhận người khác.
8) Hành động gửi những chuỗi mail, phát tán các spam mail.
9) Hành vi thu thập, tập hợp, tích góp thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin của người sử dụng

Người sử dụng sở hữu tất cả các quyền đối với những thông tin mà họ đưa lên hệ thống website HRnavi dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty iGlocal Resource được quyền sử dụng các thông tin này cho việc quản trị trang web và cho việc cung cấp dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu, đồng thời có thể chuyển cho đối tác của HRnavi sử dụng trong cùng một mục đích.

Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Công ty iGlocal Resource và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin do người sử dụng cung cấp. Ngoài ra, iGlocal Resource và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa bỏ các thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp.

Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng,và các điều khoản bảo mật của website HRnavi. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, tự ý sắp xếp phân loại các dữ liệu được đóng góp từ người khác.

Website HRnavi có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi có thể ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng của bất kỳ người dung nào mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì. Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website HRnavi và công ty iGlocal Resource. Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng, nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
1) Khi công ty iGlocal Resource bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý.
2) Khi công ty iGlocal Resource phải bảo vệ hệ thống website HRnavi hoặc khi có sự cố xảy ra với trang web.
3) Khi HRnavi.com thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, của người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.
4) Và các trường hợp hợp pháp khác.

4. Sự miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ của HRnavi.com

Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên website HRnavi, bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc phát tán Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi, hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ trên website HRnavi gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ trên website HRnavi thì xin hiểu rằng đây là vấn đề rủi ro của bạn và bạn phải tự tìm cách khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn. Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trên website HRnavi bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc bởi các ý kiến tư vấn đó.

5. Quy định bảo mật

iGlocal Resource quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn trên website HRnavi. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật trước khi truy cập và sử dụng website HRnavi.

6. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng

Nội dung của Bản thỏa thuận sử dụng này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin mới bằng cách vào đọc và xác nhận. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng này.