HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Environment Consultant [6715]

Advice from consultant

advice from consultant
Nguyen Thi Suong +84 98 997 5427
- Được nâng cao khả năng nghiệp vụ của bản thân.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Job title Environment Consultant
Major Customer service, Chemical/ Food chemistry/ Environmental chemistry
Position New staff/Internship
Last Education University
Year of Experienced từ 1 năm trở lên
Job Description - Tư vấn môi trường.
- Nghiên cứu và phân tích môi trường
- Kinh doanh hàng hóa.
Age From 20 to 30
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Workable) and Japanese (Workable)
Skill - Tiếng Nhật N2. - Có thể sử dụng tiếng Anh để gửi mail và trao đổi với khách hàng. - Từ 1 năm kinh nghiệm tương đương.
Certificate
Salary (Gross) ~ 900 USD
Bonus
Insurance Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Allowance Lương tháng 13.
Tăng lương mỗi năm một lần.
Pick up Bus No
Working hours 9:00 - 17:30 (T2 - T6)
Workplace Ha Noi
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 1
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Nguyen Thi Suong
  • +84 98 997 5427
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office