HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Accountant / Senior Accountant [6597]

Advice from consultant

advice from consultant
Huy Dang
- Làm việc ở công ty con thuộc Tập đoàn lớn trong ngành, đang phát triển mở rộng ở thị trường ở Việt Nam và các lĩnh vực kinh doanh khác.
- Được xem xét tăng lương và thăng chức tùy theo thực lực, là bước đệm cho sự thăng tiến sự nghiệp tương lai.
Job title Accountant / Senior Accountant
Major Accounting / Auditing
Position New staff/Internship
Last Education University
Year of Experienced từ 3 năm trở lên
Job Description - Kế toán tiền mặt / tiền gửi, soạn thảo hợp đồng kế toán, quản lý chi phí sản xuất, quản lý hàng tồn kho, chuẩn bị tài liệu và phân tích.
- Xử lý quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm, quản lý các khoản phải trả / khoản phải thu, hỗ trợ thuế, hỗ trợ kiểm toán.
- Liên hệ làm việc với các chuyên gia tư vấn kế toán / công ty kiểm toán.
Age From 26 to 31
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Communication) or Japanese (Communication)
Skill - Có 3 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 2 năm làm trong công ty thương mại. - Tiếng Anh từ TOEIC 600 điểm trở lên, tiếng Nhật N3 trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty Nhật
Certificate
Salary (Gross) 650 USD ~ 850 USD
Bonus
Insurance Được hưởng theo quy định của Pháp luật
Commute Allowance No
Other Allowance
Other welfare Trợ cấp ngoại ngữ khi có chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Anh
Pick up Bus No
Working hours 8:30 - 17:30 (T2 - T6)
Workplace Hung Yen
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 1
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office