HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

IT Support staff [6330]

Advice from consultant

advice from consultant
Le Hai Yen (84) 905 869 669
- Được làm việc trong một môi trường quốc tế
- Có mức lương thưởng rõ ràng
Job title IT Support staff
Major Consultant IT
Position New staff/Internship
Last Education
Year of Experienced từ 3 năm trở lên
Job Description ・Phụ trách hàng loạt công việc liên quan đến hỗ trợ bảo trì và vận hành hệ thống kiểm soát sản xuất
・ Yêu cầu từ khách hàng
・ Điều tra nguyên nhân khi sự cố xảy ra và chuyển hướng giải quyết
・ Cung cấp giải pháp cho các vấn đề của khách hàng với sự hợp tác của trụ sở chính Nhật Bản
Age
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Workable) or Japanese (Communication)
Skill ・ Am hiểu về cơ sở dữ liệu DB = (PostgreSQL / Oracle, v.v.) và máy chủ ・ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (hoặc) tiếng Nhật ・ Có thể đi lại trực tiếp đến nhà máy ở Hưng Yên
・ Có kiến ​​thức và kinh nghiệm về mạng trong ngành cơ sở hạ tầng CNTT ・ Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hạ tầng CNTT của Nhật Bản ・ Có kinh nghiệm đi du học, làm việc tại Nhật Bản ・ Phụ trách hỗ trợ người dùng bằng ERP và SAP tại nhà máy sản xuất.
Certificate
Salary (Gross) 750 USD ~ 880 USD
Bonus
Insurance Hưởng theo quy định của pháp luật
Commute Allowance No
Other Allowance
Other welfare Các khoản phụ cấp: trợ cấp ăn uống, phụ cấp đi lại, trợ cấp ngôn ngữ (chỉ tiếng Nhật N1 / N2), phụ cấp làm thêm giờ
Pick up Bus No
Working hours 8:00 - 16:45
Workplace Hung Yen
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 2
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
advice from consultant
Le Hai Yen
  • (84) 905 869 669
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office