HRnavi JSC
Join Us
hotline
090 1800 365
facebook
Apply Now Send invitation

Design & Verification Engineer (Japan) [6720]

Advice from consultant

advice from consultant
Huy Dang
Công ty 100% vốn Nhật, môi trường và phong cách làm việc chuyên nghiệp
Mức lương và phúc lợi hấp dẫn, xứng đáng với công sức bỏ ra
Cơ hội học hỏi công nghệ hàng đầu trong ngành vi mạch bán dẫn
Job title Design & Verification Engineer (Japan)
Major Consultant IT
Position New staff/Internship
Last Education
Year of Experienced từ 3 năm trở lên
Job Description - Sử dụng ngôn ngữ Verilog để thiết kế Semi-Conductor
- Các thông số kỹ thuật do khách hàng yêu cầu làm đầu vào, thực hiện triển khai thiết kế bằng các ngôn ngữ lập trình
- Đặc điểm kỹ thuật chức năng
- Đặc điểm kỹ thuật triển khai
- Sử dụng RTL (Verilog / SystemVerilog ) hoặc tổng hợp cấp cao ( SystemC / C / C ++)
- Xây dựng kịch bản / xác minh môi trường ( SystemVerilog / SVA / UVM / C)
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng môi trường (tiếng Anh)
- Và các báo cáo liên quan bằng tiếng anh
Age From 25 to 40
Sex Female, Male
Nationality Vietnamese
Language English (Workable)
Skill - Sử dụng ngôn ngữ Verilog hoặc ngôn ngữ tổng hợp cấp cao ( SystemC / C / C ++)
- Có kiến thức về ngôn ngữ SystemVerilog , công nghệ tổng hợp cấp cao (Synopsys / Cadence)
Certificate
Salary (Gross) ~ 2,000 USD
Bonus
Insurance
Allowance Sẽ được đào tạo trước ở Việt Nam trong 3 tháng
Tiền thuê nhà, tiền điện nước, vv do công ty chi trả
Phụ cấp nhiệm vụ (vai trò) (số tiền thay đổi tùy theo vị trí)
Phụ cấp quản trị viên CNTT (1.500.000 VND / tháng)
Hỗ trợ tiền ăn trưa (1.000.000 đồng / tháng)
Trợ cấp đi lại (số tiền thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách đi làm)
Trợ cấp trẻ em (chỉ dành cho phụ nữ)
Phụ cấp trưởng dự án (đối với dự án từ 2 người trở lên)
Trợ cấp phục vụ lâu dài (5 năm trở
Pick up Bus No
Working hours 8:00 - 17:00
Workplace Tokyo
Start working date As soon as possible
Probation periods 60 day(s)
Number of candidates 2
Applicant method Apply Here
Click the button below to apply or send CV to our consultant
Contact person
Application process
100% Complete CV
Do online test
Interview at HRnavi office
Interview at client office