HRnavi JSC
Join Us
Kỹ năng người tìm việc
List
  • VYSA
  • HRnavi
  • Career
  • Tin tức chung
  • Kỹ năng người tìm việc
  • Hoạt động truyền thông
  • Đào tạo

Tại sao bạn lại có ý định chuyển việc?

2015-05-27 17:32:44
Mỗi người khi có ý định chuyển việc, hẳn là do sự tồn tại của những vấn đề khó giải quyết. Giữa thiên hình vạn trạng các vấn đề, HRnavi sẽ trình bày những điểm đặc thù, thường gặp nhất và xem xét nó ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của người lao động.
Le Thi Thanh Loan