HRnavi JSC
Join Us
Tin tức chung
List
  • VYSA
  • HRnavi
  • Career
  • Tin tức chung
  • Kỹ năng người tìm việc
  • Hoạt động truyền thông
  • Đào tạo

Trình độ học vấn là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi tuyển dụng

2015-06-15 13:24:31
Trong số báo lần này, như một chuyên viên tư vấn, anh Phúc đề cập đến những vấn đề liên quan đến những điểm cơ bản cần lưu ý khi tuyển dụng và vấn đề tuyển dụng sinh viên mới ra trường.
Le Thi Thanh Loan